Ugrás a lap tetejére

"Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Magyarország Kormányának felhívása a fejleszt? nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi,utazó konduktori hálózatot m?ködtet? köznevelési intézmények számára , a korai iskolaelhagyást csökkent? és a min?ségi oktatáshoz való hozzáférést el?mozdító projektek megvalósítása érdekében.

 

Yes it does. You can't resell those fake pairs. I've bought authentic pairs, worn them plenty, and still resold them for more than what I payed

 

I haven't bought a pair of fake shoes in 8 years, but I would buy some fake Yeezy's on some real shit

 

DJ Khaled gets shoes from Jordan tho how are they fake

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul t?zte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés min?ségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány a fejleszt? nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot m?ködtet? köznevelési intézmények fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A projekt címe: "Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremt? szerepének er?sítése a Békéscsabai Tankerületi Központban

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00045

Indítás: 2017. november 11.  

Zárás: 2020. október 31. 

Támogatás összege: 171,4 millió Ft

Projekt státusza: Folyamatban lév?

 

 

  1. Pályázati felhívás 
  2. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya (szakmai terve) 
  3. Sajtokozlemeny_EFOP-3.1.6-16-2017-00045
  4. Intézményi pályázati programok, fotók (feltöltés folyamatban)
  5. Letöthet? Dokumentumok:

?       5.1 Módszertani útmutató az autizmus spektrum zavarral él? gyermekeket befogadó óvodák és általnos iskolák számára

?       5.2 Felmér? Rendszer 1-4 osztályig

        5.2.1 Matematika

        5.2.2 Nyelvtan

        5.2.3 Írás

        5.2.4 Olvasás

        5.2.5 Szövegértés

        Felmér?rendszer 1-4.o._havi beszámolók   

        Felmér?rendszer 1-4.o._ütemterv

        5.2.6 Szöveg értékelés

        Szöveges értékelés ütemterv

        Szöveges értékelés havi beszámolók 1-4.o

    5.3 Felmér? Rendszer 5-8 osztályig

        5.3.1 Matematika

        5.3.2 Írás

        5.3.3 Olvasás

        5.3.4 Szövegértés

        5.3.5 Szöveges értékelés 5-8 magyar

        5.3.6 Szöveges értékelés 5-8 matematika

       5.4. Kapcsolattartási utak a fejleszt? nevelés - oktatásban ( módszertani segédanyag)

       5.5. Érzékenyítés

               Általános Iskola

                   Érzékenyítés alsó tagozat munkafüzet

                   Érzékenyítés fels? tagozat útmutató

                   Érzékenyítés  fels? tagozat munkafüzet

                   Érzékenyítés fels? tagozat útmutató

 

            Középiskola

                  Középiskola-munkafüzet

                  Középiskola-útmutató

      5.6. M?helymunkák téma meghatározása, problémaleltár készítése kérd?ívezés módszerrel

 

 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0545

Az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó innovatív fejlesztése

Békéscsabai Tankerületi Központ és az Esély Pedagógiai Központ EGYMI szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0545

Indítás: 2013. március 25.

Zárás: 2015. november 30.

Támogatás összege: 99 917 000.- forint

Támogatás mértéke. 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

 

A projekt rövid leírása:

Egészséggel kapcsolatos iskolai programok megvalósítása

Sportkirándulások, táborok, szabadtéri mozgásos tevékenységek

Nemzeti hagyományokkal, helytörténeti ismeretekkel kapcsolatos kulturális napok szervezése

Természettudományos ismeretek korszer? oktatását támogató eszközök vásárlása ( földrajz, biológia, kémia, fizika tantárgyakhoz kapcsolódóan)

Egészségnapokkal, mindennapos tesneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos eszközbeszerzések

Az intézmény pedagógusai és partnerintézményei számára továbbképzések szervezése

Idegen nyelvi, informatikai képzésekhez kapcsolódó programok, eszközök beszerzése

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2015. november 30.

 

 

                

 

 

 
Ugrás a lap tetejére