Ugrás a lap tetejére

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI UTAZÓ KONDUKTORI HÁLÓZAT

Intézményünkben 2003 óta m?ködik az utazó gyógypedagógusi hálózat. Feladatunk a város óvodáiba, általános -, illetve középiskoláiba  járó speciális ellátást igényl?, szakért?i véleménnyel rendelkez? gyermekek ellátása. Gyógypedagógusaink széleskör? speciális végzettséggel rendelkeznek, így a felmerül? legtöbb problémára tudunk szakembert biztosítani.

Intézményünkben dolgozik: szomatopedagógus, konduktor, logopédus, tiflopedagógus, szurdopedagógus és autizmus specifius módszertanban jártas gyógypedagógus.

Feladatunk, hogy különböz? gyógypedagógiai módszerekkel segítsük, korrigáljuk a fejeltlen vagy sérült funkciókat, fejlesszük és er?sítsük az egyéni sikereket el?segít? tulajdonságokat, amelyek a tanítás-tanulás folyamatára jótékony hatással bírnak.

Szomatopedagógusaink, szurdopedagógus, tiflopedagógus kollégánk további feladata, hogy segítsék a speciális eszközök elfogadását és használatuk megtanítását.

A többségi intézményekben tanító pedagógusoknak segítséget nyújtunk a szakvéleményekben meghatározott fejlesztési javaslatok, a diagnózis értelmezésében, tanácsokat adunk az egyéni el?rehaladású nevelés és oktatás gyakorlati megvalósításához. Rendszeresen konzultálunk a gyermekek pedagógusaival és  igény szerint a szül?kkel.

A sajátos nevelési igény? gyermekek ellátásának formái:

  • többségében a gyermeket ellátó óvodában vagy iskolában zajlanak a foglalkozások, amennyiben az intézmény nem tud megfelel? helyiséget biztosítani ( pl. tornaterem) akkor másik intézményben történik meg a foglalkozás, ahová intézményünk busza vagy  a szül?k szállítják a gyermekeket.

Az ellátásba kerülés a gyermeket ellátó intézmény kérésére lehetséges a szükséges protokoll lépéseinek betartásával.

A rehabilitációs foglalkozások az iskolai tanév rendjéhez igazodnak.

 

Dude, buying 1600$ a pair of sneakers is a L, whether they are authentic or fake

Ugrás a lap tetejére